Infinity: Aleph Thorakitai

Infinity: Aleph Thorakitai

Corvus Belli

$26.79 

Sorry, this item is out of stock

Infinity: Aleph Thorakitai

 

Box with:

  • 1x THORAKITES (Feuerbach)
  • 1x THORAKITES (Submachine gun)
  • 1x THORAKITES (Combi Rifle)
  • 1x THORAKITES (HMG)