Infinity: Yu Jing Kuang Shi

Infinity: Yu Jing Kuang Shi

Corvus Belli

$26.79 
Availability: 2 in stock

1x Kuang Shi (Pistol)

2x Kuang Shi (Chain Rifle)

1x Kuang Shi (Boarding Shotgun)