Infinity: Yu Jing Starter Pack

Infinity: Yu Jing Starter Pack

Corvus Belli

$36.39 
Availability: 1 in stock

This box contains:

 

1 Shang Ji (Combi Rifle + Light FT)

 

1 Celestial Guard (Combi Rifle)

 

1 Domaru (Boarding Shotgun)

 

3 Zhanshi (Combi Rifle)